Menestystekijät

DS PRODUCT FAMILY tarjoaa logistisia, taloudellisia, ympäristöystävällisiä ja turvallisuus etuja, jotka ovat vertaansa vailla kilpailijoihin nähden.

Resurssitehokkuutta

DS-järjestelmän avulla yritys saavuttaa merkittävää resurssitehokkuutta nopean ja työkaluvapaan asennuksen, kokoonpanon muunneltavuuden sekä tehokkaan logistiikan ansiosta. Järjestelmän uudelleenkäytettävyys tarjoaa myös merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun suojauksesta ei aiheudu lainkaan jätettä.

Vuokraukseen perustuva liiketoimintamallimme tarjoaa käyttöönne aina tarpeen mukaisesti mitoitetun järjestelmän oikea-aikaisesti, jolla vältetään toimintaa rasittavat hankinta- tai ylläpitokustannukset.

Asennus- ja tuotetehokkuus

DS-järjestelmän asennus työkohteessa ei edellytä erillisiä työkaluja ja elementti voidaan asentaa tai purkaa jopa alle minuutissa. Saumattomasti toisiinsa integroituvien elementtien avulla suojausrakennetta voidaan vaivattomasti muunnella muuttuvien järjestelyiden tai työkohteiden eri vaiheiden edellyttämällä tavalla. Kokonaisuus voidaan aina sovittaa kohteen ehdoilla.

Tiivis rakenne ja tehokas lämmöneristyskyky takaa myös miellyttävät työskentelyolosuhteet vallitsevista sääolosuhteista riippumatta.

Innovaatiojohtajuutta

Ainutlaatuiset DS-tuotteet on palkittu lukuisin innovaatiopalkinnoin niin kotimaassa kuin Euroopassakin ja ne on patentoitu kaikkialla maailmassa. Korkeiden laatuvaatimustensa ansiosta ne täyttävät tiukimmatkin EU-standardit ja säädökset, kuten 2008 voimaan tulleen ilmanlaatua ja sen parantamista koskevan EU-direktiivin (2008/50/EY).
Tuotteet noudattavat myös alati tiukentuvia kansallisia säädöksiä, kuten Suomen VNp 629/94-44§, VNp 1380/94 sekä STM/ työturvallisuuslain 738/2002.

Säästöt

DS-järjestelmän käyttö tuottaa säästöjä kaikista kustannusnäkökulmista tarkasteltuna:

  • Nopea asennus, siirto ja purku säästää jopa 95% aikaa perinteiseen teippi-rima-pressu -menetelmään verrattuna.
  • Tuotteen tehokas lämmöneristysominaisuus vähentää energiankulutusta jäähdytys- tai lämmitystarvetta pienentämällä.
  • Järjestelmän käyttö vähentää merkittävästi rakennusjätteen syntymistä, joka tuottaa säästöjä materiaalien hankintahintojen, niiden kierrätysmaksujen ja pienemmän loppusiivoustarpeen muodossa.
  • Tarveperusteinen vuokrausjärjestelmä kohdistaa suojauskulut tosiasialliseen tarpeeseen – ei hankinta-, varastointi- tai ylläpitokuluja.
  • Laadukas tulen-, sään- ja iskunkestävä rakenne lisää työturvallisuutta rakennuspaikalla, joka vähentää tapaturmien ja onnettomuuksien riskiä.

Energiatehokkuutta

DS-järjestelmän elementit muodostavat tiiviin kokonaisuuden, jonka ansiosta osastoiduissa kohteissa sekä ilmanlaatua että energian kulutusta pystytään hallitsemaan tehokkaasti. Konsepti on myös tehokas ratkaisu rakennuspaikan kosteus- ja sääsuojausongelmiin, täyttäen myös ympäristöministeriön ja EU:n asettamat tiukummatkin ympäristönormit.